Daily Archive: November 11, 2016

MATERI DISEMINASI KETAHANAN KELUARGA 0

MATERI DISEMINASI KETAHANAN KELUARGA

MATERI DISEMINASI KETAHANAN KELUARGA Pada tanggal 10 November 2016 DASAR PERKAWINAN UU No. 1 TAHUN 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan...